Budowa sztachety PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne przypadki.

Konstrukcja sztachetki PVC na plot i bramkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku przypadków.

Balaski PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady PVC na plot i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu a także proponowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji balaski z plastyku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane balustrady z PCV na plot i furtę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak proponowane balustrady Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.